NEW!! 最新消息

 即日起,只要你是大學生
報名任一語言課程  學費一律優惠2590  

 

 

又可使用早報早省優惠
 開課前一週報名學費2490


 開課前二週報名學費2390

 開課前三週報名學費2290!

 


 

(原價2990元)

 

 


Eurocentre 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()